Firma je vlastně sdružením absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově, obor umělecké kovářství a zámečnictví. Dílna se zabývá kovářskými pracemi, čistým zpracováním zámečnických výrobků a restaurováním umělecko – řemeslných děl z obecných a barevných kovů na základě licence Ministerstva kultury. Tyto zakázkové práce  se uskutečňují jak ve spolupráci s architekty, tak dle vlastních návrhů.

Mnohotvárnost uplatnění nacházejí tyto užitné i umělecké artefakty v začlenění v interierech, ale také v bohatém využití v architektuře v exterieru. Jedná se především o mříže, zábradlí, schody, ploty a brány, dělící stěny, osvětlovací tělesa, vývěsní štíty a podobně.

Sídlo firmy se nachází ve městě Hlinsko v Čechách (viz. kontakty).